top of page
Stressbalansering

Det här är en konkret, viktig och användbar utbildning i stresshantering som gör dig och dina medarbetare bättre på att känna igen, förstå, hantera och balansera stress.

 

Är det ett problem?

Siffrorna får tala först: Enligt Arbetsmiljöverket ökar sjukskrivningarna lavinartat i Sverige med 70% på 5 år och 95% av dem är stressrelaterade. Arbetsgivarens kostnad för en sjukskriven medarbetare är mellan 400 000 och 1,5 miljon kronor (sjukskrivning, rehabilitering, produktionsbortfall etc).

Sen har vi det personliga lidandet vilket handlar om till exempel minskad kreativitet och problemlösningsförmåga, sömnsvårigheter, magproblem, mer irritation och fler konflikter, depression, koncentrationssvårigheter.

Kunskap, tid för insikt och reflektion är en del av lösningen.

Ni får både kunskap kring hur ni kan agera proaktivt och vid akuta situationer både som arbetsgivare och medarbetare. Det egna ansvaret och effektiva verktyg tillsammans med tydliga handlingsplaner och åtgärder från arbetsgivarens sida är två nycklar för att bromsa i tid.

Om utbildningen

Utbildningen ger deltagarna konkret kunskap och effektiva verktyg för att balansera och hantera stress samt att identifiera och agera både när vi själva eller någon i vår närhet upplever eller har negativa stressymptom.

Det är sällan som den drabbade ser det själv. Och genom att kunna identifiera och agera tidigt räddar vi många från sjukskrivning och/eller långvariga biverkningar av stress.

Ur innehållet:

- När stress är bra och användbart
- När stress blir negativt och farligt
- Känn igen symptomen! Hur den ser ut hos dig och andra
- Hur kan vi hjälpa varandra att se, agera och dra i bromsen.

- Akutåtgärder - när det är nära gränsen!
- Motvikten - Återhämtning och vila.
- Konkreta verktyg
- Proaktivt - vad behöver och kan du välja in i vardagen?

Praktiskt

Workshop med kunskap och verktyg

- Tid: 1,5 -2 timmar

Utbildning 

- ca 4 x 1 timmes föreläsningar med uppgifter mellan träffarna
- Individuell uppföljning och coaching.

.

Hör av dig så ser vi vilket upplägg som passar er bäst. Och offerten kommer snabbt efter det. Slå en signal på 0707-515911 eller berätta kort i ett mail vad du tänker: hej@maliningevall.se

bottom of page