Skräddarsydd vidareutbildning! 

Att vara realisatören för fantastiska idéer och koncept, samtidigt som du är en nyckelspelare för teamet och kundrelationen med ansvar för tidplan, lönsamhet och kvalitet är, enligt mig, fantastiskt roligt, väldigt viktigt och inte minst utmanande.

 

Och kanske känner du, som många andra, att du vill vidareutbilda dig inom relevanta områden men har svårt att hitta någon som förstått vad det är? 

I utbildningen jobbar vi med konkret kunskap, verktyg och metoder inom områden som självledarskap & personlig hållbarhet att leda utan att vara chef, kommunikation & förhandling samt lönsamhet.

En smart investering 

Medarbetare som utvecklas, har rätt förutsättningar och kunskap att göra ett bra jobb på ett hållbart sätt är mer engagerade och motiverade, gör lättare rätt prioriteringar och är friskare.  

Att vidareutbilda sig är alltid en smart investering när den leder till mer hållbarhet, effektivitet och ökad lönsamhet.

 

Om Malin och varför hon kan det här

Malin Ingevall skräddarsyr upplägget utifrån mål och gruppens nuläge och förutsättningar. Genom hennes nätverk kommer ni träffa experter inom olika områden under utbildningen. 
 

 • Mer än 20 år  som prl, pl och VD i branschen ger en gedigen förståelse för vardagen på kommunikationsbyrå/avdelning. 
   

 • Utbildat på Berghs SoC sedan 9 år varav två år som programansvarig för produktionsledarna samt kursansvarig för flertalet utbildningar.
   

 • Coach och NLP Practitioner som alltid haft stort fokus på att utveckla individer till att vara sitt bästa jag genom coachande förhållningssätt & mentorskap.
   

 • Certifierad Hälso- och livsstilsterapeut. Kunskapen om vad som gör att vi är personligt hållbara, har en stark hälsa och kan ha full tillgång till oss själva. Ser till att hinder röjs undan och kraften kommer fram med en speciell pedagogik.
   

Skräddarsytt utifrån ert nuläge, behov och mål
 

Vi startar med en analys av individernas och företagets behov och mål. Därefter planeras innehåll och upplägg med en mix av:

 • workshops 

 • föreläsningar

 • digitala möten

 • individuella mentors/coachingmöten per person och halvår för att kunna  stötta i var och ens utmaningar, möjligheter och utveckling. 

Det är viktigt att omfattningen och genomförandet anpassas till era förutsättningar i kombination med vad som behövs för den effekt vi vill uppnå. 

Ur innehållet

LEDARSKAP OCH KOMMUNIKATION 

 • Självledarskap

 • Personlig hållbarhet och stresshantering

 • Feedback & Feed forward

 • Effektiv kommunikation

 • Starka argument

 • Förhandlingstekniker så att alla vinner

 • Härskartekniker och hur du hanterar dem snyggt

 • Bygg starka kundrelationer

 • Presentationsteknik / retorik

KUNSKAP OCH KOMPETENSER 

 • Smarta effektiva verktyg & arbetssätt

 • Lönsam ändringshantering

 • Facilitering och effektiva modeller

 • Projektekonomi, estimera vs offert vs fast pris

 • Tydliggöra roller och ansvar i organisationen

 • Organisationsstöd och processer

 • Hållbarhet 

En lönsam investering!
Vad skulle det innebära om du upplevde mindre stress, dina projekt blev mer lönsamma, relationerna ännu skönare och smidigare, förhandlingarna bättre och mindre knorr om estimat och annat från kunderna? Eller om du ökade antalet projekt genom mersälj på ditt sätt? 
 
Investeringen garanterar jag att ni har igen, bland annat i form av ökad effektivitet och lönsamhet, och med en ökad personlig hållbarhet och hälsa. 

Hör av dig så berättar jag mer! 0707-51 59 11