Klargörande
 Workshops

Mina teman är:

 • Projektprocesser - effektivisera och tydliggör vad, hur och vem.
  Här jobbar vi igenom era processer för att optimera och utveckla till det bättre. Genom en faciliterad workshop pratar vi om det som är viktigt på riktigt, lyfter fram och tillför erfarenhet och kunskap.

   

 • Roller och ansvar - tydlighet är en förutsättning för flexibilitet
  Det är faktiskt väldigt sällan vi har samma bild har jag insett. Att tydliggöra roller, ansvar, befogenheter, förutsättningar och förväntningar på varandra gör att vi kan optimera och effektivisera våra samarbeten. 

   

 • Arbetsmiljö - inte bara arbetsgivarens ansvar.  
  I den här workshopen jobbar vi med Arbetsgivarens respektive medarbetarens ansvar och skyldigheter för att skapa en hållbar och hälsosam arbetsplats. 
   

 • Personlig Hållbarhet - för att vara den bästa versionen av dig.
  Om du vill inspirera dina medarbetare till att kunna och vilja ta mer och större ansvar för sin hälsa och mående är det här en katalyserande workshop där vi går igenom många delar som bygger personlig hållbarhet och hälsa. Ett helhetsperspektiv som garanterar att alla får med sig något konkret att ta vidare. 
   

Vad ni får under en workshop

Vi utgår ifrån ert nuläge och målbild. Beroende på tema gör jag intervjuer innan vi ses för att ha en så bra bild som möjligt. Under workshopen jobbar vi tillsammans för att få fram det som funkar bra och det som behöver förbättras. Jag bidrar med erfarenhet, kunskap och kraftfulla frågor samt övningar för att få till en hållbar förändring.

Praktiskt:

Tid: 2,5-4 timmar

Deltagare: Från 5-25 personer

Nästa steg:

Identifiera era behov och möjligheter. Hör av dig så hjälps vi åt; hej@maliningevall.se