top of page
Utbildande
Workshops

Att få kunskap och integrera den är en nyckel för att du ska få någon förändring av dina utbildningar och utvecklande initiativ och investeringar. Därför utgår jag alltid ifrån ert nuläge och era mål och skräddarsyr innehållet och övningarna i varje uppdrag.

 

För att det funkar bäst och ger mest nytta helt enkelt. 

Bra saker att jobba med är till exempel 

 • Projektprocesser - effektivisera och tydliggör vad, vem, hur och när.
  Här jobbar vi igenom era processer för att optimera och utveckla till det bättre. Genom en faciliterad workshop pratar vi om det som är viktigt på riktigt, lyfter fram och tillför erfarenhet och kunskap.

   

 • Relationsprocesser och samarbetsskicklighet
  Samarbetet står för 50% av slutresultatet. Det kan både vara det bästa och det värsta och oavsett otroligt viktigt. Det påverkar både hur vi mår och hur det går, både vad gäller lösningar och lönsamhet. För är det något som kan dränera energi, ta så mycket tid i anspråk och generera så mycket frustration och stress som osmidiga samarbeten? Och här finns mängder av verktyg att ta hjälp av för att bli riktigt samarbetsskickliga. 
   

 • Roller och ansvar - tydlighet är en förutsättning för flexibilitet
  Det är faktiskt väldigt sällan vi har samma bild har jag insett. Att tydliggöra roller, ansvar, befogenheter, förutsättningar och förväntningar på varandra gör att vi kan optimera och effektivisera våra samarbeten. 

   

 • Arbetsmiljö - inte bara arbetsgivarens ansvar.  
  I den här workshopen jobbar vi med Arbetsgivarens respektive medarbetarens ansvar och skyldigheter för att skapa en hållbar och hälsosam arbetsplats. 
   

 • Personlig Hållbarhet - för att vara den bästa versionen av dig.
  Om du vill inspirera dina medarbetare till att kunna och vilja ta mer och större ansvar för sin hälsa och mående är det här en katalyserande workshop där vi går igenom många delar som bygger personlig hållbarhet och hälsa. Ett helhetsperspektiv som garanterar att alla får med sig något konkret att ta vidare. 
   

Vad ni får under en workshop

Vi utgår ifrån ert nuläge och målbild. Jag gör därför gärna ett par intervjuer innan vi ses för att ha en så bra bild som möjligt. Under workshopen jobbar vi tillsammans för att få fram det som funkar bra och det som behöver förbättras. Jag bidrar med erfarenhet, kunskap, verktyg samt övningar för att få till en hållbar och integrerad förändring som gör skillnad på riktigt. 

Praktiskt:

Tid: 2,5-4 timmar

Deltagare: Från 5-25 personer

Nästa steg:

Hör av dig om du vill utveckla dig, dina medarbetare och er verksamhet ; malin@maliningevall.se

bottom of page