Lönsamma företag byggs
av hållbara medarbetare.
Arbetsgivare har en skyldighet att arbeta proaktivt och förebygga ohälsa hos sina medarbetare enligt den nya förordning från mars 2016. Syftet med nya förordningen är att stoppa den 70% ökningen av sjukskrivningar vi sett de senaste 5 åren, varav 95% är stressrelaterade.
 
Hur gör man när hälsan är var och ens ansvar?
 
Som arbetsgivare har du stora möjligheter att ge kunskap och inspiration samtidigt som du ska ha vissa processer på plats som identifierar risker, hanterar situationer effektivt och minimerar risken att någon far illa eller blir sjuk på grund av till exempel stress.
Vilken är din utmaning eller möjlighet just nu? 
 • Upplever dina medarbetare stress i livet och på jobbet?
 • Önskar du att dina medarbetare tog hand om sig mer och tar vara på de bra saker du erbjuder?
 • Vet du om du uppfyller Arbetsmiljöverkets krav kring proaktivt arbete med ohälsa?
 • Har dina medarbetare kunskap och bra rutiner för att ha en stark hälsa och personlig hållbarhet?
Jag hjälper dig att:

 • Utbilda dina medarbetare kring vad som bygger en stark personlig hållbarhet och hälsa.

 • Hantera negativ stress, proaktivt och rehabiliterande. 

 • Vidareutbilda projekt och produktionsledare, läs mer här.

 • Öka medarbetarglädjen och engagemanget

 • Inspirera och motivera till eget ansvar och förändring. 

 • Tydliggöra arbetssätt, processer och struktur som främjar lönsamhet samt effektivt och hållbart arbetssätt

 • Coacha individer till att vara sitt bästa jag utifrån individuella behov, mål och förutsättningar. 

Genom
 • Utbildningar för ledningsgrupp och chefer  samt projekt och produktionsledare

 • Workshops och föreläsningar 

 • Nulägesanalys - Identifiera behov, utmaningar och möjligheter vilket ger en prioriterad handlingsplan. 

 • Coaching - Individuell eller gruppcoaching 

 • Konkreta övningar  och verktyg som kan appliceras i er vardag

Med relevanta teman:
 • Arbetsmiljöverkets nya förordning - Vad innebär den rent konkret?

 • Personlig hållbarhet - Helhetstänk och vinnande strategier

 • Stressbalansering - Från hantering till förebyggande

 • Bra mat för bra energi - Slipp eftermiddagsdipparna

 • Immunförsvarsboostare - håll dig frisk

"Malin är ett härligt energiknippe! Hennes workshops om hälsa, träning och att må bra är peppande och befriande kravlösa. Hennes entusiasm smittar och får mig att vilja testa nytt."

/Anette Hamel Utbildningskoordinator, Berghs School of Communication