Aktuellt
min firma omslag.png
min firma artikeln.png

Ödmjukt stolt och superglad över den här fina artikeln i Min firma om vad och varför jag gör det jag gör, från december 2018. Vill du läsa så finns den här!

Workshop om projektprocesser, roller och ansvar

Assumption is the mother of all fuckups. 

Under hösten har jag genomfört ett antal workshops med fokus på projektprocesser, roller, ansvar och befogenheter. 

 

Insikter och feedback från deltagande byråledare, projekt- och produktionsledare är att det gav klarhet kring vad man gör bra och vad man gör mindre bra, vad man ska börja respektive sluta göra. "Vi gick från frågetecken till utropstecken". Och man fick en tydlighet och effektivitet som gynnar både medarbetarna då det leder till mindre stress och ekonomin i projektet. 

När det jag gör gör skillnad på riktigt - både för lönsamheten, hållbarheten och framför allt medarbetarnas vardag, mående och att kunna vara sitt bästa jag på jobbet - då mår jag riktigt bra,

Diplomeringsutbildning hos Mecka Reklambyrå

Grattis Mecka Reklambyrå i Borås!

Ni jobbar verkligen aktivt och proaktivt för en hälsosam och sund arbetsplats. Dessutom är ni diplomerade enligt de krav som arbetsmiljöverket har. 

Stressbalansering - Workshop hos Hilanders

Under en dryg timme inventerar vi vad stress är, hur den ser ut och hur man som kollegor kan hjälpa varandra och motverka den negativa effekten av stress. Tips, verktyg och den öppna diskussionen leder till att man verkligen kan börjar göra annorlunda. Läs mer om utbildning i stresshantering här!

Please reload